Menu Zamknij

Płetwonurek P3 posiada wiadomości i umiejętności w zakresie organizacji nurkowania, ratownictwa nurkowego oraz kierowania grupą nurków. Jest przeszkolony do nurkowania z użyciem powietrza do głębokości 50m. Dokumentem potwierdzającym uzyskane uprawnienia jest certyfikat (plastikowa karta) wydana przez KP LOK CMAS na podstawie dokumentacji szkolenia przedstawionej do biura KP LOK przez instruktora.

  Przebieg szkolenia :

Szkolenie trwa 6 dni. W czasie kursu wykonasz min. 10 nurkowań oraz dowiesz się jak manewrować małą jednostką pływającą.

Czas i miejsce szkoleń dostosowujemy tak, abyś mógł dowiedzieć się jak najwiećej o prowadzeniu pod wodą certyfikowanych płetwonurków, w różnych warunkach środowiskowych.

W skład szkolenia wchodzi również szereg ćwiczeń ratowniczych, w trakcie których będziesz mógł doszlifować swój warsztat ratowniczy, co z pewnością będzie procentować w pracy jako certyfikowany przewodnik nurkowy.

 Warunki uczestnictwa :

 

  • Ukończone 18 lat
  • Badania lekarskie lub wypełnienie formularza medycznego 
  • Posiadanie stopnia płetwonurka P2 KP LOK CMAS lub innej równoważnej federacji 
  • Ważne uprawnienia ratownika tlenowego
  • Posiadanie łącznie sześciu specjalizacji w tym obowiązkowo NN, NP, PW KP LOK CMAS
  • Wykonanie minimum 50 nurkowań po ukończeniu kursu P2 w tym minimum 20 w zakresie 30 m (nie wliczając nurkowań wykonanych na kursach specjalizacyjnych)

 

 Cena : 1400 PLN

 Cena zawiera :

  • Obsługa instruktora
  • certyfikat nurkowy
  • materiały
  • sprzęt na czas szkolenia